Risk Analizi Ve Çeşitleri

72

Risk yönetimi işletmelerin var oluş aşamalarında ve sonrasında karşılaşacakları risklere karşı alınacak önlemlerdir. Önceden tahmin edilecek riskler işletmelerin geleceği için son derece önemli bir durumdur. Risk yönetiminin amacı, riskleri minimize etmek veya tamamen ortadan kaldırabilmektir. İşletmeler kurulum aşamasında ve her yıl gelecek riskleri saptamaya çalışır. Ortaya çıkacak veya çıkması muhtemel risklere karşı önlemler almayı amaçlayan risk yönetimi ile başarılı bir işletme ortaya çıkarmak isterler.

Risk Analizi

Risk analizi işletmenin ilgi içinde olduğu her alanda yapılmalıdır. Çünkü göze alınamayacak her durum ileride işletmeye karşı sorunlar oluşturacaktır. Her alan için ayrı analizler yapılması gerekir. Alınacak önlemler işletmenin geleceğinin kurtulması için önemli bir adımdır. Yani bir işletmenin geleceği ve bekası için risk yönetimi yapılması şart ve gereklidir. Riskler gerçekleşecek durumlarına göre kategorize edilmeli ve buna göre önlemler alınmalıdır.

Risk Analizi Ve Çeşitleri

Risk Çeşitleri

Bir işletme için ön görülecek belli başlı risk grupları vardır. Her risk kendi alanı içinde değerlendirilmelidir. Aksi halde alınacak yanlış önlemler ile işletme umulduğundan daha zor bir durum içine düşebilecektir. Bu nedenle risk yönetimi çeşitlerine göre yapılmalıdır.

Risk Çeşitlerinin Açıklamaları 

1 Piyasa riskleri; piyasa içinde beklenmedik durumlar piyasa riskinin temelini oluşturmaktadır. Genel olarak fiyat ve oranlarda ki beklenmedik durumları ifade etmektedir.

2 Kredi riski; firmanın kalitesinde ki sıkıntılar nedeni ile kredi sorunlarını ortaya çıkması durumudur.

3 Likidite riski; işletmenin nakit paraya ulaşma güçlüğü olarak da adlandırılabilecek bu durum işletme için ciddi bir sıkıntıdır.

4 Faaliyet riski; sistemden dolayı meydana gelecek hatalar, yolsuzluk gibi durumlarla ortaya çıkabilecek durumlardır.

5 Sistematik risk; piyasa içinde zincirleme olarak likiditenin azalması durumudur.

Risk yönetiminde bu tarz bir sınıflandırmanın yardımı çok büyük olacaktır. Bu etkiler ile birlikte doğru bir planlama yapmak kolaylaşacaktır. İşletme için yapılacak doğru tahminler zincirleme sonuçları ile karşımıza çıkacaktır. Çünkü doğru ön görülen bazı durumlar ile başarılı yatırımlar yapmak ve karlı bir yıl geçirmek mümkün olacaktır. İstenilen başarıları göz önüne alırsak riski doğru yönetebilmenin önemli olduğunu ve doğru değerlendirebilmesi gerektiğini görebileceksiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here